โปรแกรมตรวจหาสารพิษโลหะหนักในร่างกาย

สารพิษโลหะหนักอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด เพราะสารพิษนี้อยู่ในอาหารและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ซึ่งเราอาจได้รับจากการรับประทาน การสัมผัส หรือการหายใจ ซึ่งส่งผลต่อการทํางานของร่างกาย ความเสื่อมสภาพของอวัยวะในร่างกาย ความเสื่อมของระบบประสาท โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคเรื้อรังต่าง ๆ โดยโปรแกรมการตรวจสารพิษโลหะหนัก จะทําการ ตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์หาสารพิษโลหะหนักในร่างกาย ทั้งสารปรอท ตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม อลูมิเนียม เพื่อจะได้บําบัดรักษา เพื่อชะลอความชราและความเสื่อมของร่างกาย

ราคา : 5,000 บาท / ตรวจปัสสาวะ

ราคา : 6,000 บาท / ตรวจเลือด

วิตามินเฉพาะบุคคล

การตรวจวิเคราะห์หาระดับวิตามิน เกลือแร่ รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระในเลือด เพื่อที่จะทราบ ว่าวิตามินหรือสารอาหารตัวใดที่ร่างกายขาด หรือได้รับไม่เพียงพอ เพื่อที่แพทย์จะเลือกส่วนผสม และขนาดของวิตามินที่เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละราย เป็นวิตามินเฉพาะบุคคล ที่ทํามาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของคนไข้แต่ละรายและตรงกับความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

ราคา : 15,000 บาท

Hormone

ระดับฮอร์โมนที่ดีหมายถึง การทํางานของร่างกายที่เป็นปกติ เมื่ออายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราจะเริ่มลดลงนําไปสู่อาการต่างๆหรือโรคต่างๆได้การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนจึงช่วยบอกความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพื่อวางแผนการรักษาและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

การตรวจฮอร์โมนสำหรับผู้หญิง

การตรวจฮอร์โมนที่สําคัญสําหรับผู้หญิงแบบองค์รวม เพื่อที่แพทย์จะทําการวิเคราะห์ระบบฮอร์โมนทั้งระบบว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ทั้งฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมนไทรอยด์ โกรธฮอร์โมน ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตที่สําคัญ เช่น ดีเอชอีเอ คอร์ติซอล เพื่อวางแผนการดูแลรักษาและป้องกันความชราจากฮอร์โมนที่บกพร่อง

ราคา : 10,500 บาท

การตรวจฮอร์โมนสำหรับผู้ชาย

การตรวจฮอร์โมนที่สําคัญสําหรับผู้ชายแบบองค์รวม เพื่อที่แพทย์จะทําการวิเคราะห์ระบบฮอร์โมนทั้งระบบว่ามีความผิด ปกติหรือไม่ ทั้ง ฮอร์โมนเพศชาย ฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนไทรอยด์ โกรธฮอร์โมน ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตที่สําคัญ เช่น ดีเอชอีเอ คอร์ติซอล เพื่อวางแผนการดูแลรักษาและป้องกันความชราจากฮอร์โมนที่บกพร่อง

ราคา : 10,000 บาท

EarlyTect C (Colon Cancer Test)

การตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ โดยไม่ต้องส่องกล้อง ตรวจหา DNA ของเซลล์มะเร็งใน อุจจาระ เป็นการตรวจที่ง่าย ไม่ต้องเตรียมลําไส้เพื่อส่องกล้อง ไม่ต้องวางยาสลบ ไม่ต้องอด อาหาร มีความแม่นยําและความจําเพาะ 90.2% สามารถตรวจหาความเสี่ยง “ติ่งเนื้องอก” หรือ “มะเร็งลําไส้ใหญ่” ระยะเริ่มต้นได้

ราคา : 12,000 บาท

การตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้

9 ใน 10 ของเซลล์ในร่างกายนั้นคือ ” จุลินทรีย์ ” หากจุลินทรีย์ในลําไส้เสียสมดุลจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคเรื้อรังร้ายแรง ไม่ว่าจะเป็นโรคลําไส้แปรปรวน ลําไส้อักเสบ ท้องผูก รวมถึงภาวะต่าง ๆ ทางอารมณ์ ความอ้วน สิวอักเสบ หรือผื่นเรื้อรังต่างๆ รวมถึง การเลือกทานโพรไบโอติก (PROBIOTICS) ให้เหมาะสม เพราะจุลินทรีย์ในร่างกายของ แต่ละคนแตกต่างกัน ซึ่งการตรวจ HOLISTIQUE GUT MICROBIOME TESTING จะ ช่วยตรวจดูจุลินทรีย์ ในลําไส้ของเราที่มีทั้งจุลินทรีย์ตัวดีและตัวไม่ดี ว่าสมดุลหรือไม่ เพื่อ ให้ทราบข้อมูลความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่จุลินทรีย์ในลําไส้ไม่สมดุล

ราคา  : 19,000 บาท

Genetic Test

การตรวจ DNA ที่ครอบคลุมที่สุดเป็นการทดสอบทางการแพทย์ในการค้นหาและวิเคราะห์รหัสทางพันธุกรรมที่สําคัญทั้งหมดในร่างกายของเราด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด(NEXT-GENERATION SEQUENCING) ความแตกต่างของรหัส DNA ในแต่ละบุคคลส่งผลต่อการทํางานของสมอง และ ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงความสามารถ ลักษณะเฉพาะและแนวโน้มที่จะเป็นโรคร้ายแรงในอนาคต การตรวจ DNA สามารถให้ประโยชน์ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายที่เหมาะสม การเลือกใช้ยาที่ถูกต้อง การป้องกันหรือรักษาโรค ช่วยให้คุณ เข้าใจสุขภาพของคุณในระดับ DNA เพื่อให้คุณมีสุขภาพในระดับที่เหมาะสมที่สุด

ราคา : 35,000 บาท

การตรวจระดับกรดไขมันในเลือด

การตรวจระดับกรดไขมันในเลือด เนื่องจากการอักเสบเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังต่าง ๆ ซึ่งปัจจัย สําคัญที่ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทําให้ร่างกายไม่สามารถจัดการกับการอักเสบให้อยู่ในระดับที่สมดุลได้ พบว่าระดับไขมันในร่างกายนั้นมีผลต่อการ อักเสบและสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะสมดุลกรดไขมันดี เช่น โอเมก้า 3 และกรด ไขมันไม่ดี เช่น โอเมก้า 6 โรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เบาหวาน โรคอ้วน โรคไขข้อ เสื่อม โรคภูมิแพ้และหอบหืด ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับกรดไขมันโอเมก้า 6 ที่มีระดับสูง ดังนั้นระดับ กรดไขมันโอเมก้า 3 ที่เพียงพอในร่างกายจะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้ การตรวจสมดุลระดับกรด ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับการตรวจอื่นๆ

ราคา : 8,000 บาท

การตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่เหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคทั่วไป และการตรวจเชิงป้องกันโรคตามหลักชะลอวัย 20 ชนิด แนะนำให้ตรวจเป็นประจำ ปีละอย่างน้อย 1-2 ครั้ง
รายการตรวจประกอบด้วย : ตรวจสุขภาพพื้นฐานที่เหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคทั่วไป และการตรวจเชิงป้องกันโรคตามหลักชะลอวัย 20 ชนิด
ราคา 5,000 บาท
การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ ในกรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือด หรือตามแพทย์นัด)
 • งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
 • ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

Urine Organic โปรแกรมตรวจการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายในระดับเซลล์ด้วยปัสสาวะ

เป็นการตรวจสมดุลของการย่อยสลายสารอาหาร หรือ ระบบ metabolic การให้พลังงาน การขจัดของเสียต่างๆ ความสมดุลของสารสื่อประสาท ความสมดุลของจุลินทรีย์ ความเสี่ยงของโรคมะเร็ง อัลไซเมอร์

รายการตรวจประกอบด้วย : ตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายในระดับเซลล์

ราคา 12,000 บาท

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

 • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนนอน อย่างน้อย 2 ชั่วโมงในคืนก่อนวันเก็บปัสสาวะ
 • หลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มแอปเปิ้ล องุ่น ลูกแพร์ แครนเบอร์รี่ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเก็บปัสสาวะ
 • ควรปัสสาวะก่อนเข้านอน
 • งดรับประทานวิตามินก่อนนอน
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักก่อนตรวจ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักหรือบุฟเฟ่ต์ ก่อนตรวจเก็บปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนตอนเช้า
 • หากระหว่างกลางคืนต้องตื่นมาปัสสาวะ ให้เก็บในช่วงที่นอนเกิน 4 ชั่วโมง
 • ไม่ควรเก็บตัวอย่างในช่วงที่มีประจำเดือน

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (Food IgG Test) 222 ชนิด

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง คือการตรวจหาชนิดของอาหารที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารแฝง โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่ออาหารจากเลือดของคนไข้ (Food Specific IgG) เพื่อดูว่ามีภูมิแพ้แฝงต่ออาหารชนิดใดบ้าง เพราะอาหารที่เป็นสาเหตุของภูมิแพ้อาหารแฝงนั้นมีได้มากกว่าหนึ่งชนิด เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นๆ

รายการตรวจประกอบด้วย : ตรวจเลือดเพื่อหา ระดับ IgG ของชนิดอาหาร 222 ชนิด

ราคา 22,000 บาท

การเตรียมตัวก่อนตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

 • พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหาร ก่อนการตรวจ
 • ให้งดทานยากดภูมิคุ้มกัน เช่น สเตียรอยด์ ก่อนการตรวจประมาณ 1-2 สัปดาห์
 • ควรงดทานยาแก้แพ้ (Anti-Histamine) ก่อนการตรวจประมาณ 1 สัปดาห์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า