Semaglutide การปรนนิบัติ รักษา สู่รูปร่างที่ดีและส่งผลถึงสุขภาพแบบยั่งยืน

ตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน Semaglutide เซมากลูไทด์ (semaglutide) หรือชื่อทางการค้า Ozempic, Wegovy และ Rybelsus เป็นยาต้านเบาหวานที่ใช้ในการรักษา โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และได้ผลลัพธ์เรื่องน้ำหนักที่ลดลง ช่วยลดความอ้วนในระยะยาว

โรคอ้วนและโรคเบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องพึงระวัง

โรคอ้วน เป็นสภาวะทางการแพทย์ที่มีการสะสมไขมันในร่างกายมากถึงขนาดที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้มีอายุสั้นลง และมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง การพิจารณาว่าบุคคลใดอ้วนนั้นพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งเป็นการวัด มีค่าเท่ากับน้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง บุคคลที่มีดัชนีมวลกายเกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือว่าเป็นโรคอ้วน โดยในช่วง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนิยามเป็นน้ำหนักเกิน แต่หากใช้มาตรฐานคนเอเชียน้ำหนักเกิน คือ BMI 23-24.9

โรคอ้วนเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ทั่วโลกที่สามารถป้องกันได้ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคอ้วนทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ทางการมองว่า (Barness, LA; Opitz, JM; Gilbert-Barness, E December 2007. “Obesity: genetic, molecular, and environmental aspects”. American Journal of Medical Genetics.) โรคอ้วนเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรงที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 2 โรคอ้วนถูกระบุว่าเป็นปัญหาในโลกสมัยใหม่อย่างมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก)

โรคเบาหวาน ส่วนสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีอัตราของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับประเทศในแถบแอฟริกา แปซิฟิกตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่น่าเป็นห่วงคือคนไทยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานมากถึง 200 รายต่อวัน นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ใน 11 คนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน

โรคอ้วน และ โรคความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม (Metabolic Syndrome) เพิ่มโอกาสการป่วยเป็นโรคหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (OSA) โรคมะเร็งบางชนิด และโรคข้อเสื่อม โรคอ้วนมีสาเหตุมาจากการได้รับอาหารมากจนเกินไป และอาหารนั้นถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มากเกินร่างกายต้องการทำให้เกิดการสะสม ขาดการออกกำลังกาย อีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมร่วมกันมากที่สุด แม้ว่าผู้ป่วยน้อยรายจะเกิดจากยีนหรือพันธุกรรม ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ยาหรืออาการป่วยทางจิตเวชเป็นหลัก สำหรับมุมมองที่ว่าคนอ้วนบางรายกินน้อยแต่น้ำหนักเพิ่ม เพราะเมแทบอลิซึมดูดซึมช้านั้น มีหลักฐานสนับสนุนที่จำกัด โดยเฉลี่ยแล้ว คนอ้วนมีการเสียพลังงานมากกว่าคนผอมเนื่องจากต้องใช้พลังงานมากกว่าในการรักษามวลร่างกายที่เพิ่มขึ้น คนอ้วนจึงเหนื่อยเร็วกว่าคนผอม

การจำกัดอาหารและการออกกำลังกายเป็นหลักของการรักษาโรคอ้วน สามารถปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการลดการบริโภคอาหารที่มีพลังงานสูง เช่น อาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูง ไม่ควรทานแป้งและอาหารไขมันสูงด้วยกัน เพิ่มการรับใยอาหาร อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการ คือ การบริโภคยาลดความอ้วนเพื่อลดความอยากอาหารหรือลดการดูดซึมไขมันเมื่อใช้ร่วมกันกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสม หากการควบคุมอาหาร การออกกำลังกายและยาไม่ได้ผล การทำบอลลูนกระเพาะอาหาร (gastric ballon) อาจช่วยให้น้ำหนักลดได้ หรืออาจมีการผ่าตัดเพื่อลดปริมาตรกระเพาะอาหารและความยาวลำไส้ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและลดความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร ทั้งนี้ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ผู้ชำนาญการเท่านั้น

อ้างอิง: wikipedia, กรมควบคุมโลก

Rybelsus & Ozempic ตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

Semaglutide เซมากลูไทด์ (semaglutide) หรือชื่อทางการค้า Ozempic, Wegovy และ Rybelsus เป็นยาต้านเบาหวานที่ใช้ในการรักษา โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และยาลดความอ้วนที่ใช้ควบคุมน้ำหนักในระยะยาว เป็นยารักษาเบาหวานกลุ่ม glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist ที่ได้รับข้อบ่งใช้โดย US FDA สำหรับลดน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนตั้งแต่เมื่อปี 2021 จนล่าสุดเมื่อ 23 ธันวาคม 2022 ยานี้ยังได้รับข้อบ่งใช้สำหรับลดน้ำหนักในวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ที่มีภาวะอ้วนอีกด้วย ซึ่งข้อบ่งใช้ที่เพิ่มเติมจากเดิมนี้อ้างอิงจากการศึกษา phase 3, randomized, double blind, parallel group, placebo controlled trial ที่ตีพิมพ์ใน The New England Journal of Medicine เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2022 โดยงานวิจัยฉบับดังกล่าวนี้ทำในวัยรุ่นที่มีดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) ≥95th percentile หรือ BMI ≥85th ร่วมกับมีโรคเรื้อรังจากภาวะอ้วน (weight related comorbidity) อย่างน้อย 1 โรค ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอัดกั้น (obstructive sleep apnoea) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 201 ราย ผู้ป่วยในการศึกษานี้มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 37 kg/m2 ได้รับ semaglutide 2.4 mg ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สัปดาห์ละครั้ง เมื่อวัดผลที่ 68 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ semaglutide ร่วมกับการปรับพฤติกรรม (lifestyle intervention) สามารถลดดัชนีมวลกายและน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่มีการปรับพฤติกรรมอย่างเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังสามารถลดเส้นรอบเอว ลดระดับไขมัน (cholesterol, LDL, VLDL, triglrcerides) ลดระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1C) และลดเอนไซม์ตับ (ALT) ได้

สำหรับด้านความปลอดภัย อาการข้างเคียงที่พบ ได้แก่ คลื่นไส้ 42% (56 จาก 133 ราย) อาเจียน 36% (48 จาก 133 ราย) ท้องเสีย 22% (29 จาก 133 ราย) ปวดศีรษะ 17% (22 จาก 133 ราย) ปวดท้อง 15% (20 จาก 133 ราย) และไม่มีรายงานการเสียชีวิต เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง: Weghuber D, Barrett T, Pérez MB, Gies I, Hesse D, Jeppesen OK, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity. N Engl J Med 2022; 387:2245-57.

Semaglutide มี 2 รูปแบบ แบบปากกาฉีด และ แบบรับประทาน

1. รูปแบบปากกา จะถูกบรรจุในวัสดุรูปร่างคล้ายปากกามีเข็มปลายแหลม ในไทยรู้จักกันในชื่อ “ยาฉีดเบาหวานแบบปากกา” หรือ “ปากกาลดน้ำหนัก” เป็นยาฉีดใต้ผิวหนัง ที่ใช้ในการรักษาเบาหวานประเภทที่ 2 เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แล้วยังมีรายงานว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคทางหลอดเลือดกับโรคหัวใจหลายประเภท

วิธีใช้ปากกาลดน้ำหนัก คือ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ผ่านทางหน้าท้อง ต้นแขน หรือ ต้นขา โดยส่วนใหญ่ยาจะแนะนำให้ฉีดสัปดาห์ละครั้ง โดยปริมาณจะขึ้นกับแพทย์กำหนด ปากกา 1 แท่งปกติจะใช้ได้ 4 ครั้ง

Ozempic ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถึงยา Ozempic มีมานานแล้ว แต่เริ่มถูกพูดถึงมากในช่วงปี 2022 เพราะมีทั้งแพทย์และอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเผยแพร่เนื้อหาทางโซเชียล คลิปสั้น เพื่อจูงใจให้คนรู้จัก Ozempic ในฐานะปากกาคุมความหิวที่ได้ผลมากขึ้น อีกทั้งเชื่อมั่นในความปลอดภัยเพราะเป็นยาที่ใช้ในสภาพพยาบาล ผ่านการรับรองความปลอดภัยในการใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ในหลายประเทศ แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมินอาการและสั่งจ่ายยาเท่านั้น

2.รูปแบบรับประทาน จากการศึกษาที่ชื่อ OASIS 1 trial พบว่า ในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนโดยไม่ได้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 การให้ เซมากลูไทด์ (oral semaglutide หรือ Rybelsus) รับประทาน 50 มก. วันละครั้งจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่จากการศึกษาของ OASIS 1 trial พบว่าการให้ เซมากลูไทด์ (oral semaglutide หรือ Rybelsus) รับประทาน 50 มก. วันละครั้ง สามารถน้ำหนักได้ถึงร้อยละ 15 ในระยะเวลา 68 สัปดาห์หรือประมาณ 1 ปี ซึ่งจะเห็นว่า การที่จะทำให้น้ำหนักลดได้นั้นต้องใช้ยาในปริมาณสูงคือ 50 มก.ต่อวัน ในขณะที่เราต้องการปริมาณยา rybelsus หรือ oral semaglutide เพียงแค่ 7-14 มก.ต่อวันในการควบคุมเบาหวาน

อ้างอิง : Knop FK, Aroda VR, do Vale RD, Holst-Hansen T, Laursen PN, Rosenstock J, Rubino DM, Garvey WT; OASIS 1 Investigators. Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity (OASIS 1): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023 Jun 23:S0140-6736(23)01185-6. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01185-6. Epub ahead of print. PMID: 37385278.

 ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับ Rybelsus & Ozempic

Semaglutide กับการลดน้ำหนัก

กลไกของตัวยา Semaglutide จะสร้างฮอร์โมน LGP-1 ที่ทำให้รู้สึกว่าร่างกายเพิ่งกินจนอิ่มเพิ่มขึ้นจากปกติ ทำให้ร่างกายไม่ต้องการอาหารเพิ่ม แล้วผลิตอินซูลินมาเพิ่มให้เพียงพอกับร่างกาย 

เมื่อคุมความหิว กินน้อยลงโดยไม่ฝืน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ทำให้น้ำหนักของผู้ใช้ยาหลายคนลดลง

เมื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มทดลองในการลดน้ำหนัก ผลลัพธ์ออกมาดีทั้งในห้องทดลองและกลุ่มคนที่ใช้ระหว่างที่รักษาเบาหวาน พบว่าสามารถลดน้ำหนักผู้ป่วยได้ระดับหนึ่ง ทำให้กลายเป็นที่นิยมในการลดน้ำหนัก แม้ว่าไม่ได้รับรองในฐานะยาลดน้ำหนักจากทาง FDA ก็ตาม

ข่าวประสบความสำเร็จในการทดลองยาเซมากลูไทด์ ที่ใช้ในแบรนด์ Ozempic, Wegovy มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลับมาเป็นกระแสที่พูดถึงอีกครั้งช่วงปลายปี 2023

 • เดือนตุลาคม 2023 ประกาศว่าใช้ยาโอเซมปิกเป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาภาวะไตวายในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
 • เดือนพฤศจิกายน 2023 ยา Wegovy ของ Novo Nordisk ได้รับการรับรองผลลัพธ์ในการช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจประเภทต่างๆ ที่รุนแรง เนื่องจากผลจากการทำให้น้ำหนักลดลงทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นเช่นกัน

มั่นใจ Rybelsus & Ozempic ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

แม้ Rybelsus & Ozempic จะได้รับอย่างแพร่หลายในระดับสากล รวมทั้งในประเทศไทยเองด้วย แต่ข้อบ่งชี้ในการใช้ ควรได้รับความแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการ และสั่งจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล  ไม่แนะนำให้ใช้ยาเองโดยพลการ หวังผลในการลดน้ำหนักที่ผิดวิธี การลดน้ำหนักที่ถูกต้อง เหมาะสม ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ นักโภชนาการ นักออกกำลังกายผู้เชี่ยวชาญ ในการร่วมกันวางแผนการดูแลสุขภาพ รูปร่างอย่างยั่งยืนและปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าทำร้ายสุขภาพแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบ Preventive หรือ การดูแลแบบองค์รวมที่เรามักคุ้นชินในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการดูแลสุขภาพแนวใหม่ ที่ไม่ต้องรอให้ร่างกายเกิดโรคขึ้นเสียก่อน

Holistique Wellness ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก

Holistique Wellness ถือกำเนิดมาจากทีมแพทย์จาก iSKY ศูนย์เลเซอร์ และดูแลผิวหนังชั้นนำ ที่เปิดให้บริการดูแลสุขภาพผิว และรูปร่างมากว่า 12 ปี เล็งเห็นการดูแลสุขภาพที่มากกว่าการดูแลแค่จากผิวภายนอก แต่ควรเริ่มต้นควบคู่กันไปกับการดูแลสุขภาพจากภายใน จึงเป็นที่มาของการเปิดให้บริการของ Holistique Wellness ต่อยอดการรักษาแบบองค์รวม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการในการวางแผนการดูแลผิว และรูปร่างในแบบฉบับของแต่ละบุคคล (Personalized Medicine) เพื่อผลลัพธ์ที่เหมาะสม ปลอดภัย เราทำการศึกษา ค้นคว้า และคัดเลือกหัตถการ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่านั้น เพื่อยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการในระดับสากล รวมทั้ง Ozempic เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เลือกใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ สู่ Weight Loss Program พบกับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการลดน้ำหนักที่จะดูแลคุณตลอดทั้งโปรแกรม ที่ Hoslistiques Wellness

Weight Loss Program 

 • โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก
 • Anti-aging Lab + Thyroid function program
 • วัดมวลร่างกาย ผล% fat และ น้ำในร่างกาย
 • ปรึกษาแพทย์ ร่วมกันวางแผน แนวทางการลดน้ำหนัก
 • RF Freeze กระชับสัดส่วน

จ่ายยาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเท่านั้น 

Ozempic (Semaglutide) 1 mg.

Rybelsus 3 mg, 7 mg และ 14 mg.

ทำไมต้องที่ Holistique Wellness? 

 • ผลิตภัณฑ์มี อย. ยาแท้จากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
 • เครื่องมือปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการลดน้ำหนัก
 • ดูแลและติดตามผลตลอดทั้งโปรแกรม

𝐇𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 แพทย์ทุกท่านเรียนรู้และอัปเดตวิธีการรักษาใหม่ๆเสมอ เพื่อความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด เราจะส่งต่อสุขภาพดีแบบองค์รวมด้วยการผสมสผานสามองค์ประกอบเข้าด้วยกันคือร่างกาย จิตใจ และฮอร์โมน รวมถึงศาสตร์ชะลอวัย และกายภาพบำบัดภายใต้การดูแล ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ด้วยผู้ชำนาญการด้านสุขภาพในแต่ละแขนง

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับ Weight Loss Program 

𝐇𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 @𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 Level 𝟒

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 น. – 20:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : Holistique Wellness

Line OA : @Holistique

IG : @holistique.wellness

โทร : 065-324-9551

#ปากกาลดน้ำหนัก #ปากกาลดความอ้วน #ลดน้ำหนัก #อ้วน #วิธีลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #Howtoลดน้ำหนัก
#ลดน้ำหนักแบบปลอดภัย #ลดน้ำหนักแบบเร่งด่วน

STARFORMER สร้างกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรง โดยไม่ต้องออกกำลังกาย

Starformer คือ สร้างกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรง โดยไม่ต้องออกกำลังกาย การทำงานของ Starformer จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Functional Magnetic Stimulation) ออกมาเป็นจังหวะ ซึ่งจะไปมีผลต่อเส้นประสาทสั่งการบริเวณนั้น โดยไม่ผ่านสมอง ทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ทำการรักษา ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (Core Muscle) รวมถึงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

กล้ามเนื้อที่โดนกระตุ้นจะเกิดการหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะต่อเนื่องติดต่อกัน 50,000 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 30 นาที จนถึงจุดที่กล้ามเนื้อหดเกร็งได้ 100%
ทำให้เกิด Supramaximal muscle contractions

ทำให้เกิดการสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ และไฟเบอร์ในกล้ามเนื้อขึ้นใหม่ ทำให้กล้ามเนื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขนาดใหญ่ และแข็ง แรงขึ้น แล้วโดยปกติการทำงานกล้ามเนื้อเวลาออกกำลังกาย จะมีการสั่งการมาจากสมอง ซึ่งกล้ามเนื้อก็จะสามารถหดเกร็งได้เต็มที่แค่ 40% เท่านั้น

Core Muscle

Core Muscle เป็นตัวช่วยพยุงแกนกลางลำตัวให้ตรง สร้างความสมดุลของร่างกาย หากกล้ามเนื้อไม่สมดุลกัน จะส่งผลตามมาคือ ปวดหลัง,บุคลิกภาพที่ไม่ดี

Starformer ช่วยในเรื่องของอะไร?

1. สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (muscle strengthening)

-หน้าท้อง สร้างซิกแพค (Six Pack)

-สะโพก  (gluteus)

-ต้นขาด้านหน้า (anterior thigh)

-ต้นขาด้านใน (inner thigh)

-ต้นขาด้านนอก (outer thigh)

-ต้นขาหลัง (hamstrings)

-แขน (arms)

-กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (pelvic floor)

-กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (core muscle)

-น่อง (calfs)

2. สลายไขมัน (fat burning)

3. กระชับสัดส่วน (body sculpting)

4. กระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด (blood circulation)

5. กระตุ้นการไหลเวียนของระบบน้ำเหลือง (lymphatic drainage)

6. กระตุ้นระบบเผาผลาญ (increase metabolism)

7. ช่วยแก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด (urinary incontinence)

8. ช่วยแก้ปัญหาอุจจาระเล็ด (fecal incontinence)

9. กระชับช่องคลอด (vaginal tightening)

10. ภาวะมดลูกหย่อน (mild Prolapsed Uterus)

11. เพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ (erectile dysfunction)

12. ลดอาการปวดและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (pain relief and muscle relaxing)

ข้อห้ามในการทำ Starformer

• กำลังตั้งครรภ์ (Pregnancy)

• หากมีประจำเดือนควรหลีกเลี่ยงการทำ

• ไม่ควรทำหลังรับประทานอาหารทันที อย่างน้อยควรเว้นระยะเวลาหลังอาหารประมาณ 2-3 ชั่วโมง

• ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่มีโลหะในการเข้าทำการรักษา เช่น ซิปหรือกระดุมโลหะ

• ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิดที่เป็นโลหะ เช่น แหวน กำไล สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เป็นต้น

• ไม่สวมนาฬิกาแบบดิจิตอล ขณะทำ

• งดเล่นมือถือขณะเข้าทำการรักษา

• เป็นเนื้องอกชนิดที่เป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง (Malignant tumor/active cancer)

• เป็นโรคลมชัก (Epilepsy)

• มีกล้ามเนื้อฉีกขาดในบริเวณที่จะทำการรักษาหรือบริเวณใกล้เคียง

• ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Cardiac pacemakers)

• เป็นโรคปอดขั้นรุนแรง (severe active pulmonary conditions)

• ใส่อุปกรณ์ปั๊มทางการแพทย์ในร่างกาย (medical pumps)

• ฝังอุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะที่มีส่วนประกอบของสารแม่เหล็กในบริเวณที่จะทำการรักษาหรือบริเวณใกล้เคียง

• เป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis)

• มีแผลเปิดในบริเวณที่จะทำการรักษาหรือบริเวณใกล้เคียง

• โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia)

• เพิ่งได้รับการผ่าตัด

• เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid)

• ห้ามทำการรักษาบริเวณที่มีรอยสัก

• ห้ามทำบริเวณศีรษะ และบริเวณหน้าอก

𝐇𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 ทีมแพทย์ทุกท่านเรียนรู้และอัปเดตวิธีการรักษาใหม่ๆเสมอ เพื่อความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด เราจะส่งต่อสุขภาพดีแบบองค์รวมด้วยการผสมสผานสามองค์ประกอบเข้าด้วยกันคือร่างกาย จิตใจ และฮอร์โมน รวมถึงศาสตร์ชะลอวัย และกายภาพบำบัดภายใต้การดูแล ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพในแต่ละแขนง

𝐇𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 @𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫 𝟒
เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 น. – 20:00 น.
_______________________
📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📬 Facebook : Holistique Wellness
📲 Line OA : @Holistique
📮 IG : @holistique.wellness
📞 โทร : 065-324-9551

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า