Semaglutide การปรนนิบัติ รักษา สู่รูปร่างที่ดีและส่งผลถึงสุขภาพแบบยั่งยืน

ตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน Semaglutide เซมากลูไทด์ (semaglutide) หรือชื่อทางการค้า Ozempic, Wegovy และ Rybelsus เป็นยาต้านเบาหวานที่ใช้ในการรักษา โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และได้ผลลัพธ์เรื่องน้ำหนักที่ลดลง ช่วยลดความอ้วนในระยะยาว

โรคอ้วนและโรคเบาหวาน โรคเรื้อรังที่ต้องพึงระวัง

โรคอ้วน เป็นสภาวะทางการแพทย์ที่มีการสะสมไขมันในร่างกายมากถึงขนาดที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้มีอายุสั้นลง และมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง การพิจารณาว่าบุคคลใดอ้วนนั้นพิจารณาจากดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งเป็นการวัด มีค่าเท่ากับน้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง บุคคลที่มีดัชนีมวลกายเกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือว่าเป็นโรคอ้วน โดยในช่วง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนิยามเป็นน้ำหนักเกิน แต่หากใช้มาตรฐานคนเอเชียน้ำหนักเกิน คือ BMI 23-24.9

โรคอ้วนเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ทั่วโลกที่สามารถป้องกันได้ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคอ้วนทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ทางการมองว่า (Barness, LA; Opitz, JM; Gilbert-Barness, E December 2007. “Obesity: genetic, molecular, and environmental aspects”. American Journal of Medical Genetics.) โรคอ้วนเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่ร้ายแรงที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 2 โรคอ้วนถูกระบุว่าเป็นปัญหาในโลกสมัยใหม่อย่างมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก)

โรคเบาหวาน ส่วนสถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีอัตราของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับประเทศในแถบแอฟริกา แปซิฟิกตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่น่าเป็นห่วงคือคนไทยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานมากถึง 200 รายต่อวัน นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ใน 11 คนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณ 5 ล้านคน

โรคอ้วน และ โรคความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม (Metabolic Syndrome) เพิ่มโอกาสการป่วยเป็นโรคหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (OSA) โรคมะเร็งบางชนิด และโรคข้อเสื่อม โรคอ้วนมีสาเหตุมาจากการได้รับอาหารมากจนเกินไป และอาหารนั้นถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มากเกินร่างกายต้องการทำให้เกิดการสะสม ขาดการออกกำลังกาย อีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมร่วมกันมากที่สุด แม้ว่าผู้ป่วยน้อยรายจะเกิดจากยีนหรือพันธุกรรม ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ยาหรืออาการป่วยทางจิตเวชเป็นหลัก สำหรับมุมมองที่ว่าคนอ้วนบางรายกินน้อยแต่น้ำหนักเพิ่ม เพราะเมแทบอลิซึมดูดซึมช้านั้น มีหลักฐานสนับสนุนที่จำกัด โดยเฉลี่ยแล้ว คนอ้วนมีการเสียพลังงานมากกว่าคนผอมเนื่องจากต้องใช้พลังงานมากกว่าในการรักษามวลร่างกายที่เพิ่มขึ้น คนอ้วนจึงเหนื่อยเร็วกว่าคนผอม

การจำกัดอาหารและการออกกำลังกายเป็นหลักของการรักษาโรคอ้วน สามารถปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการลดการบริโภคอาหารที่มีพลังงานสูง เช่น อาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูง ไม่ควรทานแป้งและอาหารไขมันสูงด้วยกัน เพิ่มการรับใยอาหาร อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการ คือ การบริโภคยาลดความอ้วนเพื่อลดความอยากอาหารหรือลดการดูดซึมไขมันเมื่อใช้ร่วมกันกับการบริโภคอาหารที่เหมาะสม หากการควบคุมอาหาร การออกกำลังกายและยาไม่ได้ผล การทำบอลลูนกระเพาะอาหาร (gastric ballon) อาจช่วยให้น้ำหนักลดได้ หรืออาจมีการผ่าตัดเพื่อลดปริมาตรกระเพาะอาหารและความยาวลำไส้ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและลดความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร ทั้งนี้ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ผู้ชำนาญการเท่านั้น

อ้างอิง: wikipedia, กรมควบคุมโลก

Rybelsus & Ozempic ตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน

Semaglutide เซมากลูไทด์ (semaglutide) หรือชื่อทางการค้า Ozempic, Wegovy และ Rybelsus เป็นยาต้านเบาหวานที่ใช้ในการรักษา โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และยาลดความอ้วนที่ใช้ควบคุมน้ำหนักในระยะยาว เป็นยารักษาเบาหวานกลุ่ม glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist ที่ได้รับข้อบ่งใช้โดย US FDA สำหรับลดน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนตั้งแต่เมื่อปี 2021 จนล่าสุดเมื่อ 23 ธันวาคม 2022 ยานี้ยังได้รับข้อบ่งใช้สำหรับลดน้ำหนักในวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ที่มีภาวะอ้วนอีกด้วย ซึ่งข้อบ่งใช้ที่เพิ่มเติมจากเดิมนี้อ้างอิงจากการศึกษา phase 3, randomized, double blind, parallel group, placebo controlled trial ที่ตีพิมพ์ใน The New England Journal of Medicine เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2022 โดยงานวิจัยฉบับดังกล่าวนี้ทำในวัยรุ่นที่มีดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) ≥95th percentile หรือ BMI ≥85th ร่วมกับมีโรคเรื้อรังจากภาวะอ้วน (weight related comorbidity) อย่างน้อย 1 โรค ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอัดกั้น (obstructive sleep apnoea) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 201 ราย ผู้ป่วยในการศึกษานี้มีดัชนีมวลกายเฉลี่ย 37 kg/m2 ได้รับ semaglutide 2.4 mg ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สัปดาห์ละครั้ง เมื่อวัดผลที่ 68 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ semaglutide ร่วมกับการปรับพฤติกรรม (lifestyle intervention) สามารถลดดัชนีมวลกายและน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่มีการปรับพฤติกรรมอย่างเดียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังสามารถลดเส้นรอบเอว ลดระดับไขมัน (cholesterol, LDL, VLDL, triglrcerides) ลดระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1C) และลดเอนไซม์ตับ (ALT) ได้

สำหรับด้านความปลอดภัย อาการข้างเคียงที่พบ ได้แก่ คลื่นไส้ 42% (56 จาก 133 ราย) อาเจียน 36% (48 จาก 133 ราย) ท้องเสีย 22% (29 จาก 133 ราย) ปวดศีรษะ 17% (22 จาก 133 ราย) ปวดท้อง 15% (20 จาก 133 ราย) และไม่มีรายงานการเสียชีวิต เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง: Weghuber D, Barrett T, Pérez MB, Gies I, Hesse D, Jeppesen OK, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity. N Engl J Med 2022; 387:2245-57.

Semaglutide มี 2 รูปแบบ แบบปากกาฉีด และ แบบรับประทาน

1. รูปแบบปากกา จะถูกบรรจุในวัสดุรูปร่างคล้ายปากกามีเข็มปลายแหลม ในไทยรู้จักกันในชื่อ “ยาฉีดเบาหวานแบบปากกา” หรือ “ปากกาลดน้ำหนัก” เป็นยาฉีดใต้ผิวหนัง ที่ใช้ในการรักษาเบาหวานประเภทที่ 2 เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แล้วยังมีรายงานว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคทางหลอดเลือดกับโรคหัวใจหลายประเภท

วิธีใช้ปากกาลดน้ำหนัก คือ ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ผ่านทางหน้าท้อง ต้นแขน หรือ ต้นขา โดยส่วนใหญ่ยาจะแนะนำให้ฉีดสัปดาห์ละครั้ง โดยปริมาณจะขึ้นกับแพทย์กำหนด ปากกา 1 แท่งปกติจะใช้ได้ 4 ครั้ง

Ozempic ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ถึงยา Ozempic มีมานานแล้ว แต่เริ่มถูกพูดถึงมากในช่วงปี 2022 เพราะมีทั้งแพทย์และอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเผยแพร่เนื้อหาทางโซเชียล คลิปสั้น เพื่อจูงใจให้คนรู้จัก Ozempic ในฐานะปากกาคุมความหิวที่ได้ผลมากขึ้น อีกทั้งเชื่อมั่นในความปลอดภัยเพราะเป็นยาที่ใช้ในสภาพพยาบาล ผ่านการรับรองความปลอดภัยในการใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ในหลายประเทศ แต่เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ต้องให้แพทย์เป็นผู้ประเมินอาการและสั่งจ่ายยาเท่านั้น

2.รูปแบบรับประทาน จากการศึกษาที่ชื่อ OASIS 1 trial พบว่า ในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนโดยไม่ได้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 การให้ เซมากลูไทด์ (oral semaglutide หรือ Rybelsus) รับประทาน 50 มก. วันละครั้งจะทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่จากการศึกษาของ OASIS 1 trial พบว่าการให้ เซมากลูไทด์ (oral semaglutide หรือ Rybelsus) รับประทาน 50 มก. วันละครั้ง สามารถน้ำหนักได้ถึงร้อยละ 15 ในระยะเวลา 68 สัปดาห์หรือประมาณ 1 ปี ซึ่งจะเห็นว่า การที่จะทำให้น้ำหนักลดได้นั้นต้องใช้ยาในปริมาณสูงคือ 50 มก.ต่อวัน ในขณะที่เราต้องการปริมาณยา rybelsus หรือ oral semaglutide เพียงแค่ 7-14 มก.ต่อวันในการควบคุมเบาหวาน

อ้างอิง : Knop FK, Aroda VR, do Vale RD, Holst-Hansen T, Laursen PN, Rosenstock J, Rubino DM, Garvey WT; OASIS 1 Investigators. Oral semaglutide 50 mg taken once per day in adults with overweight or obesity (OASIS 1): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023 Jun 23:S0140-6736(23)01185-6. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01185-6. Epub ahead of print. PMID: 37385278.

 ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับ Rybelsus & Ozempic

Semaglutide กับการลดน้ำหนัก

กลไกของตัวยา Semaglutide จะสร้างฮอร์โมน LGP-1 ที่ทำให้รู้สึกว่าร่างกายเพิ่งกินจนอิ่มเพิ่มขึ้นจากปกติ ทำให้ร่างกายไม่ต้องการอาหารเพิ่ม แล้วผลิตอินซูลินมาเพิ่มให้เพียงพอกับร่างกาย 

เมื่อคุมความหิว กินน้อยลงโดยไม่ฝืน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ทำให้น้ำหนักของผู้ใช้ยาหลายคนลดลง

เมื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มทดลองในการลดน้ำหนัก ผลลัพธ์ออกมาดีทั้งในห้องทดลองและกลุ่มคนที่ใช้ระหว่างที่รักษาเบาหวาน พบว่าสามารถลดน้ำหนักผู้ป่วยได้ระดับหนึ่ง ทำให้กลายเป็นที่นิยมในการลดน้ำหนัก แม้ว่าไม่ได้รับรองในฐานะยาลดน้ำหนักจากทาง FDA ก็ตาม

ข่าวประสบความสำเร็จในการทดลองยาเซมากลูไทด์ ที่ใช้ในแบรนด์ Ozempic, Wegovy มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลับมาเป็นกระแสที่พูดถึงอีกครั้งช่วงปลายปี 2023

 • เดือนตุลาคม 2023 ประกาศว่าใช้ยาโอเซมปิกเป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาภาวะไตวายในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้
 • เดือนพฤศจิกายน 2023 ยา Wegovy ของ Novo Nordisk ได้รับการรับรองผลลัพธ์ในการช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจประเภทต่างๆ ที่รุนแรง เนื่องจากผลจากการทำให้น้ำหนักลดลงทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นเช่นกัน

มั่นใจ Rybelsus & Ozempic ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ

แม้ Rybelsus & Ozempic จะได้รับอย่างแพร่หลายในระดับสากล รวมทั้งในประเทศไทยเองด้วย แต่ข้อบ่งชี้ในการใช้ ควรได้รับความแนะนำจากแพทย์ผู้ชำนาญการ และสั่งจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล  ไม่แนะนำให้ใช้ยาเองโดยพลการ หวังผลในการลดน้ำหนักที่ผิดวิธี การลดน้ำหนักที่ถูกต้อง เหมาะสม ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ นักโภชนาการ นักออกกำลังกายผู้เชี่ยวชาญ ในการร่วมกันวางแผนการดูแลสุขภาพ รูปร่างอย่างยั่งยืนและปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าทำร้ายสุขภาพแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบ Preventive หรือ การดูแลแบบองค์รวมที่เรามักคุ้นชินในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นการดูแลสุขภาพแนวใหม่ ที่ไม่ต้องรอให้ร่างกายเกิดโรคขึ้นเสียก่อน

Holistique Wellness ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก

Holistique Wellness ถือกำเนิดมาจากทีมแพทย์จาก iSKY ศูนย์เลเซอร์ และดูแลผิวหนังชั้นนำ ที่เปิดให้บริการดูแลสุขภาพผิว และรูปร่างมากว่า 12 ปี เล็งเห็นการดูแลสุขภาพที่มากกว่าการดูแลแค่จากผิวภายนอก แต่ควรเริ่มต้นควบคู่กันไปกับการดูแลสุขภาพจากภายใน จึงเป็นที่มาของการเปิดให้บริการของ Holistique Wellness ต่อยอดการรักษาแบบองค์รวม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการในการวางแผนการดูแลผิว และรูปร่างในแบบฉบับของแต่ละบุคคล (Personalized Medicine) เพื่อผลลัพธ์ที่เหมาะสม ปลอดภัย เราทำการศึกษา ค้นคว้า และคัดเลือกหัตถการ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่านั้น เพื่อยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการในระดับสากล รวมทั้ง Ozempic เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เลือกใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์ สู่ Weight Loss Program พบกับแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการลดน้ำหนักที่จะดูแลคุณตลอดทั้งโปรแกรม ที่ Hoslistiques Wellness

Weight Loss Program 

 • โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก
 • Anti-aging Lab + Thyroid function program
 • วัดมวลร่างกาย ผล% fat และ น้ำในร่างกาย
 • ปรึกษาแพทย์ ร่วมกันวางแผน แนวทางการลดน้ำหนัก
 • RF Freeze กระชับสัดส่วน

จ่ายยาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเท่านั้น 

Ozempic (Semaglutide) 1 mg.

Rybelsus 3 mg, 7 mg และ 14 mg.

ทำไมต้องที่ Holistique Wellness? 

 • ผลิตภัณฑ์มี อย. ยาแท้จากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
 • เครื่องมือปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการลดน้ำหนัก
 • ดูแลและติดตามผลตลอดทั้งโปรแกรม

𝐇𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 แพทย์ทุกท่านเรียนรู้และอัปเดตวิธีการรักษาใหม่ๆเสมอ เพื่อความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด เราจะส่งต่อสุขภาพดีแบบองค์รวมด้วยการผสมสผานสามองค์ประกอบเข้าด้วยกันคือร่างกาย จิตใจ และฮอร์โมน รวมถึงศาสตร์ชะลอวัย และกายภาพบำบัดภายใต้การดูแล ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ด้วยผู้ชำนาญการด้านสุขภาพในแต่ละแขนง

ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับ Weight Loss Program 

𝐇𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 @𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 Level 𝟒

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:00 น. – 20:00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook : Holistique Wellness

Line OA : @Holistique

IG : @holistique.wellness

โทร : 065-324-9551

#ปากกาลดน้ำหนัก #ปากกาลดความอ้วน #ลดน้ำหนัก #อ้วน #วิธีลดน้ำหนัก #ลดความอ้วน #Howtoลดน้ำหนัก
#ลดน้ำหนักแบบปลอดภัย #ลดน้ำหนักแบบเร่งด่วน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า